História projektu

Projekt tejto stránky bol začatý spontánne a bol inšpirovaný činnosťou Ľuda Čelináka a Petra Šlosára pre náš futbalový klub.